Magyar

Felhasználási feltételek

Itemcore.hu kereső felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Itemcore.hu kereső oldalon. Ez a honlap Horváth Zoltán magánszemély - (elérhetősége: support@itemcore.hu, a továbbiakban "Itemcore.hu kereső" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A Itemcore.hu kereső-szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Itemcore.hu kereső fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Itemcore.hu kereső-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az Itemcore.hu kereső alatt elérhető keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá az Itemcore.hu weboldalon történő megjelenítésre és megosztásra képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást az Itemcore.hu kereső nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel; (c) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (d) hozzájárul ahhoz, hogy az Itemcore.hu kereső kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Itemcore.hu kereső fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az Itemcore.hu kereső-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 1. védjegyet sért
 2. más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név
 3. obszcén vagy trágár kifejezés
 4. rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Itemcore.hu kereső fenntartja a jogot, hogy felhasználói státusát törölje. Amint az Itemcore.hu kereső jogosult a felhasználók hozzáférését kétséges esetben korlátozni.

A Itemcore.hu kereső nem tartozik felelősséggel a felhasználói kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Itemcore.hu kereső összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Itemcore.hu kereső rendszerébe integrálja valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Itemcore.hu kereső semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Itemcore.hu keresőn. A Itemcore.hu kereső keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri. A Itemcore.hu kereső fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Itemcore.hu kereső fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Itemcore.hu kereső-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy az Itemcore.hu kereső-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, személyes üzeneteket, az Itemcore.hu kereső-szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeiért is.

A Itemcore.hu kereső bizonyos esetekben automatikusan ellenőrizheti a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, de az esetek többségében erre nincs lehetőség. A Itemcore.hu kereső mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Itemcore.hu kereső minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Itemcore.hu kereső minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Itemcore.hu kereső minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat

 1. A Itemcore.hu kereső-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése.
 2. A Itemcore.hu kereső számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet.
 3. Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket).
 4. A Itemcore.hu kereső-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése.
 5. Megszerzett anyagok publikálása
 6. Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.
 7. Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, témakörben, több alkalommal helyez el.
 8. Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek URL-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen az Itemcore.hu kereső rendszerén kívülre.
 9. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Itemcore.hu kereső hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá.
 10. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát.
 11. Vírusok vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása.
 12. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik
 13. Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Itemcore.hu kereső üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Szavatosság kizárása

A Itemcore.hu kereső és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az Itemcore.hu kereső-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Itemcore.hu kereső kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Itemcore.hu kereső-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy az Itemcore.hu kereső-szolgáltatást és az Itemcore.hu kereső-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Itemcore.hu kereső nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az Itemcore.hu keresőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Itemcore.hu kereső-szolgáltatás használatával függ össze, abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

A Itemcore.hu kereső nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárásától eltérő működésért, a működésből, annak megváltozásából, leállásából eredő adatvesztésért és egyéb károkért.

A Itemcore.hu kereső oldalain elhelyezett másik oldalra mutató linkjeinek működését, azon oldalak tartalmát és azok hitelességét a szolgáltató nem vagy csak részben ellenőrzi, nem ajánlja és semmilyen felelősséget nem vállal azok használatából eredő anyagi vagy nem anyagi károkért.

Harmadik fél

A Itemcore.hu keresőn elhelyezett hirdetések, szöveges linkek a Google és hirdetési partnereink tulajdona. Ezeken és a kapcsolódó hivatkozásokon fellelhető tartalomért az Itemcore.hu kereső üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Itemcore.hu kereső nem vállal felelősséget a hirdetési felületek tartalmáért, illetve a hirdetéssel népszerűsített termékért vagy szolgáltatásért.

A kereső, amit együtt szerkesztünk